Image

Cudowne Źródełko w Radoszycach – 4km

Image

Alpaki u Klaudii - 8km

Image

Klasztor Sióstr Nazaretanek - 5km

Image

Jeziorka Duszatyńskie – 10km

Image

Tarpan – ośrodek jazdy konnej – 17 km